Girl Talk – All Day – עדכון

עוד שלושה דברים בקשר לחדש של Girl Talk:

1. השרתים של Illegal Art לא ממש עומדים בעומס, אבל אפשר כבר להוריד באלף מקומות אחרים. לדוגמה כאן.

2. בויקיפדיה כבר עלתה רשימת הסימפולים המלאה.

3. הוא אדיר.

האלבום החדש של Girl Talk להורדה!

מה אתם עושים עכשיו?
טעות. אתם מורידים עכשיו אלבום חדש של Girl Talk!
קוראים לו All Day ואפשר להוריד חינם אין כסף כאן.